Body Harmony Associations bakgrundshistoria

Till alla intresserade, 

Många Body Harmonystudenter, praktiker och lärare har kontaktat Kommittémedlemmar i Body Harmony Association (BHA) och frågat om de senaste förändringarna inom Body Harmony. Många frågor handlar om bildandet av BHA Inc. som har beskrivits av vissa som en “splittring” bland oss utövare. BHA Inc. handlar inte om splittring, BHA Inc. kom ut ur en gemensam önskan att dela med oss av Body Harmony till världen.
Därför har vi i Body Harmony Inc. skrivit en bakgrundsförklaring till varför vi bildades.

 

Vänliga hälsningar,


Body Harmony Association Inc.

 


Body Harmony Associations bakgrundshistoria:

 

Kommittéledamöterna som grundat Body Harmony Association (BHA) har i många år studerat, praktiserat och lärt ut Body Harmony tillsammans med dess grundare, Don McFarland, innan de bildade Body Harmony Association (BHA). Några kommittéledamöter är bland dem som varit längst aktiva lärare/utövare inom Body Harmony. Med stort engagemang och en djup kärlek till Body Harmony, har Body Harmony Associations grundare avsatt tid och pengar för att skapa Body Harmony-företag och för fortlöpande utbildning med Don McFarland. Många av grundarna har varit engagerade i Body Harmony under flera decennier.

 

Tolv av de tretton grundarna av BHA är Body Harmonylärare certifierade av Don och den ”guild” som Don bildade. De har också upplevt hur ”guilden” fungerat genom åren.
Don var en fenomenal behandlare och en fantastisk lärare. Hans arv, Body Harmony, är en gåva som BHA vill se blomstra och göras tillgänglig för alla. Tyvärr tillhandahöll aldrig ”guilden” tjänster och förmåner som guildmedlemmarna kunde förväntat sig från sin branschorganisation.

 

En kort sammanfattning av de viktigaste orsakerna till detta finns nedan:

 

Det fanns ingen fördel i att vara medlem i ”guilden” i termer av professionellt stöd till medlemmarna.
”Guilden” presenterade inte ett professionellt ansikte utåt och det erbjöds inget stöd för att främja tillväxten av Body Harmony. Varken genom tillgängliga resurser eller en tillgänglig och funktionell hemsida.

Det fanns ingen insyn i användningen av guildmedlemsavgifter.

Det fanns endast en minimal möjlighet att påverka beslut i ”guilden” eftersom det inte fanns några definierade styrnsystem.

Det fanns inga ömsesidigt fördelaktiga relationer med andra metoder liknande Body Harmony i den globala terapeutiska gemenskapen.

 

 

Det är BHAs uppfattning att dessa orsaker resulterade i att ”guilden” inte hanterade möjligheter till att sprida Body Harmony och främja Body Harmony professionellt.

 

Fördelen har dock varit att vi under 30 års tid har förfinat Body Harmony i en begränsad grupp och skapat extraordinära och unika kunskaper, värda att dela med världen!

 

 

Strax före Dons död i september 2015 blev en ny tillfällig Body Harmony guild-kommitté bildad. Med Dons välsignelse, att Body Harmony skulle ägas och samordnas av Body Harmonyutövarna. Man hoppades att bildandet av denna tillfälliga grupp skulle leda till många förbättringar i verksamheten. Gruppen bestod av Duncan Hogg, Linda McFarland, Lindsay McLeod, Andrea Royen, Vicki Wooller, och Rockie Mitchell.
Nio månader efter bildandet av den tillfälliga Body Harmony-kommittéen uppvisade arbetet tyvärr inga framsteg. I detta skede avgick Duncan Hogg, Lindsay McLeod och Andrea Royen på grund av sin frustration över utskottets oförmåga att börja ta itu med de problem som redan nämnts ovan.
Detta oroade många inom Body Harmony, som hade hoppats på en positiv och gynnsam förändring.

 

Men Don hade lärt oss att vara proaktiva agenter för förändring i våra liv, så därför …

 

Efter att ha smält händelserna med den tillfälliga kommittén började en grupp samlas via webinarer för att undersöka möjligheterna att gå vidare.

 

BHA kommittén bildades och började bygga upp en professionell och transparent organisation för att stödja och främja Body Harmony på bästa sätt.

 

Under projektets början tog det tid att bilda en fungerande yrkesorganisation och fastställa intern styrningen med integritet. BHA beslutade det var lämpligare att inte dela denna information med övriga inom Body Harmony tills informationen kunde delges utfrån en stabil plattform. Intentionen var att kommunikationen från BHA Inc. skulle komma ut på ett stödjande sätt, kunna visa resultat och börja tillhandahålla en branschorganisation för Body Harmony.

 

BHAs grundare registrerade Body Harmony Association Inc. som en juridiskt erkänd icke vinstdrivande ekonomisk förening den 19 oktober 2016.

 

BHA Inc. inbjuder dig att följa med oss på denna spännande resa. Vi ser inte delning eller splittring. BHA har bildats av en gemensam önskan att föra detta vackra arbete ut i världen och lyfta det till en professionell nivå utan att ta bort det som gör Body Harmony så unikt effektiv och speciell.

 

Du är varmt välkommen att vara medlem i både ”guilden” och BHA Inc. om du önskar.

 

The Body Harmony Association är till för alla!